Földtömeg számítás 3D pontfelhő felhasználásával

2021. January 13.

A 3D pontfelhő technológia felhasználásával lényegesen egyszerűsödik, és pontosabbá válik a földtömeg számítás.

   

A nagy felbontású statikus szkennerrel készített pontfelhőből tetszőleges méretű négyszög rácshálót generálhatunk. A pontfelhőből megfelelő szoftver segítségével könnyen előállíthatók a felmért terepen lévő térfogatszámítást befolyásoló törésvonalak (rézsűk, egyéb felületek).

Minél kisebb a rácsháló mérete annál jobban közelít a térfogatszámítás eredménye a valóságos értékhez. Feldolgozás közben a felmerülő igényeknek megfelelően módosítható a rácsháló sűrűsége. Ehhez nem kell újabb méréseket eszközölni a terepen.

A négyszögrács pontjainak és a törésvonalak felhasználásával a felmért területre Delaunay-háromszögeléssel 3D TIN-hálót számítunk. A megfelelő szoftver segítségével számítható a TIN-háló és adott magasságú sík, vagy két TIN-háló közötti térfogat.

Pontos térfogat számításhoz elengedhetetlenül szükséges a kiinduló állapot ismerete. Igazán pontos számítás akkor eszközölhető, ha földmunka megkezdése előtt a kiinduló terepi állapot is felmérésre kerül a lézerszkennerrel.

Hírlevél ×